226
 
 

Retro heeft de toekomst!

Minder ongelukken
Uit diverse onderzoeken (o.a. recent van het Duitse TUV) blijkt dat het aantal ongevallen met vrachtwagens substantieel daalt als deze zijn voorzien van contourmarkering.

Markeerplicht in de maak
In Brussel wacht de nieuwe ECE 104 regelgeving op definitieve accordering door de lidstaten, begin 2006. Hierin wordt contourmarkering op vrachtwagens verplicht. In Italië is de wet inmiddels aangenomen, waardoor internationale transporteurs hier almee te maken hebben.

Meer mogelijkheden
In combinatie met contourmarkering mogen vrachtwagens ook voorzien worden van een volledig retroreflecterende belettering. Hiermee kunnen bedrijven, merken en producten dag en nacht in de spotlights gezet worden.


Retroreflecterende contourmarkering op vrachtauto’s: doeltreffende maatregel.
Retroreflecterende contourmarkering is een eenvoudige en doeltreffende maatregel die vrachtauto’s beter zichtbaar en herkenbaar kan maken. Dit kan ertoe bijdragen dat er minder botsingen zullen plaatsvinden van voertuigen tegen de zijkant of achterkant van vrachtauto’s. SWOV-onderzoek heeft uitgewezen dat grootschalige invoering van deze maatregel in Nederland een positief veiligheidseffect zal hebben.

Retroreflecterende markeringen op vrachtwagens worden steeds vaker toegepast vanuit veiligheids- en reclame-overwegingen. Vereisten hiervoor zijn vastgelegd in reglement ECE-R 104 van de Verenigde Naties. De Nederlandse overheid werkt aan implementatie van ECE-R 104 in het Voertuigreglement en voert in afwachting daarvan ECE-R 104 als gedoogbeleid. Dit houdt in dat het niet verplicht is deze markeringen toe te passen, maar schept wel duidelijkheid over welke materialen en toepassingen zijn toegestaan.

Mede met het oog op mogelijke ontwikkelingen in de betreffende regelgeving is in opdracht van 3M Nederland een studie uitgevoerd. Hierin onderzocht de SWOV verkeersveiligheidseffecten, economische efficiency en mogelijkheden van grootschalige invoering (vrijwillig dan wel verplicht) van retroreflecterende contourmarkering op vrachtauto’s.

Verkeersveiligheid
Jaarlijks vallen er ongeveer 9 doden en 83 ziekenhuisgewonden in botsingen tegen de zijkant of achterkant van vrachtauto's bij schemer of duisternis.

Volledige invoering van retroreflecterende contourmarkering zal naar verwachting twee tot drie doden en twintig tot dertig ziekenhuisgewonden per jaar besparen. Dit is gebaseerd op effecten die blijken uit buitenlandse veld- en laboratoriumstudies. Maar er moet rekening mee worden gehouden dat daarnaast mogelijk nog bij-effecten zullen optreden die verband houden met de waarneming en verwachtingen van bestuurders.

UN ECE 104

Helpen levens te besparen? Wilt u het risico van schade aan uw voertuigen verminderen?
En wilt u tegelijk uw firma promoten 24 uur per dag, 365 dagen per jaar?

Sinds januari 1998 mogen vanwege EU-reglement 104 op zware voertuigen retroreflecterende contourmarkering en logo’s en reclame
worden gebruikt. Dergelijke middelen worden echter nog weinig toegepast.
Vanaf nu kan dit allemaal met 3M Scotchlite retroreflecterende markeringen. Dit zijn lichtweerkaatsende folies die helpen om uw voertuig eerder te laten zien in het donker terwijl u tegelijk promotie kan maken voor uw bedrijf, product of merk in opvallende kleuren. In het jaar 2000 zal de retroreflecterende markering door de introductie van het UN ECE 104 reglement in alle Europese landen worden toegestaan.

UN ECE 104 - Wat betekent dat?
UN ECE 104 is een nieuw Europees reglement waarin de richtlijnen zijn vastgelegd omtrent het gebruik van retroreflecterende markeringen op lange- en zware voertuigen in Europa. Het voorziet niet alleen in aanbevelingen voor retroreflecterende contourmarkeringen, maar ook reflecterende promotionele afbeeldingen (graphics). De UN ECE 104 is al in een aantal EU landen geïntroduceerd en zal de komende jaren in geheel Europa van kracht worden.

Welke invloed heeft de UN ECE 104 op mij?
Wanneer U zware voertuigen exploiteert (of gebruik maakt van een logistieke specialist die u goederen transporteert) en gebruik maakt (of wilt maken) van fleetmarking voor de promotie van uw bedrijf, merk of product, dan staat dit reglement u toe een campagne in retroreflecterend materiaal te ontwikkelen.
Dezelfde voordelen zijn van toepassing voor promotionele graphics op voertuigen in het openbaar vervoer zoals bussen en trams.
Dus UN ECE 104 heeft voordelen voor mij?
Jazeker! Voorheen was het gebruik van "24 uurs" retroreflecterende reclame op voertuigen in de meeste Europese landen niet toegestaan. Dit reglement biedt u de mogelijk- heid nieuwe opvallende reclameuitingen toe te passen. En het helpt u bij te dragen tot het voorkomen van nachtelijke ongevallen. (Volgens onafhankelijk onderzoek verminderde het aantal nachtelijke ongelukken met zware voertuigen tot 40%)

Wat kan ik op dit moment doen?
Hoe eerder u toepassing van retroreflecterende afbeeldingen (graphics) overweegt, hoe sneller u voordeel ten opzichte van uw concurrentie kunt bereiken! U kunt een dergelijk project vanzelfspre- kend in fasen implementeren. Bijvoorbeeld door eerst te starten met het verbeteren van de veiligheid door reflecterende contourmarker- ing te laten aanbrengen. Eenmaal hiermee gestart kunt u een plan maken voor de aanpak van een retroreflecterende reclame- of imagocampagne die dag en nacht uw boodschap uitstraalt!

Hoe kan Top Art behulpzaam zijn?
Heeft u interesse in contourmarkering vraag dan een offerte op maat aan, of bel voor een afspraak:
0622-950 557